Avís legal

Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades (LO 15/1999, de 13 de desembre, LOPD) i amb el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa (Reial Decret 994/1999, d’11 de juny), es notifica a l’usuari que quan contacti a través de qualsevol formulari del web i hi faciliti les seves dades, aquestes s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de sergicorbera.com. El lloc web www.sergicorbera.com garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquest normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a través del formulari de contacte d’aquesta mateixa web.